Thị xã Bỉm Sơn có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Bỉm Sơn là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Thị xã Bỉm Sơn có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 2 Xã, 6 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Bắc Sơn
2 Phường Phường Ba Đình
3 Phường Phường Lam Sơn
4 Phường Phường Ngọc Trạo
5 Phường Phường Đông Sơn
6 Phường Phường Phú Sơn
7 Xã Quang Trung
8 Xã Hà Lan
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật