Thị xã Ayun Pa có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Ayun Pa là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Gia Lai. Thị xã Ayun Pa có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 4 Xã, 4 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Cheo Reo
2 Phường Phường Hòa Bình
3 Phường Phường Đoàn Kết
4 Phường Phường Sông Bờ
5 Xã Ia RBol
6 Xã Chư Băh
7 Xã Ia RTô
8 Xã Ia Sao
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật