Thị xã An Khê có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã An Khê là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Gia Lai. Thị xã An Khê có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 5 Xã, 6 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường An Bình
2 Phường Phường Tây Sơn
3 Phường Phường An Phú
4 Phường Phường An Tân
5 Xã Tú An
6 Xã Xuân An
7 Xã Cửu An
8 Phường Phường An Phước
9 Xã Song An
10 Phường Phường Ngô Mây
11 Xã Thành An
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật