Thành phố Vĩnh Yên có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Vĩnh Yên là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc. Thành phố Vĩnh Yên có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 2 Xã, 7 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Tích Sơn
2 Phường Phường Liên Bảo
3 Phường Phường Hội Hợp
4 Phường Phường Đống Đa
5 Phường Phường Ngô Quyền
6 Phường Phường Đồng Tâm
7 Xã Định Trung
8 Phường Phường Khai Quang
9 Xã Thanh Trù
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật