Thành phố Tuyên Quang có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Tuyên Quang là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Tuyên Quang. Thành phố Tuyên Quang có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 6 Xã, 7 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Phan Thiết
2 Phường Phường Minh Xuân
3 Phường Phường Tân Quang
4 Xã Tràng Đà
5 Phường Phường Nông Tiến
6 Phường Phường Ỷ La
7 Phường Phường Tân Hà
8 Phường Phường Hưng Thành
9 Xã An Khang
10 Xã An Tường
11 Xã Lưỡng Vượng
12 Xã Thái Long
13 Xã Đội Cấn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật