Thành phố Thái Nguyên có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Thái Nguyên là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên có 27 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Xã, 19 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Quán Triều
2 Phường Phường Quang Vinh
3 Phường Phường Túc Duyên
4 Phường Phường Hoàng Văn Thụ
5 Phường Phường Trưng Vương
6 Phường Phường Quang Trung
7 Phường Phường Phan Đình Phùng
8 Phường Phường Tân Thịnh
9 Phường Phường Thịnh Đán
10 Phường Phường Đồng Quang
11 Phường Phường Gia Sàng
12 Phường Phường Tân Lập
13 Phường Phường Cam Giá
14 Phường Phường Phú Xá
15 Phường Phường Hương Sơn
16 Phường Phường Trung Thành
17 Phường Phường Tân Thành
18 Phường Phường Tân Long
19 Xã Phúc Hà
20 Xã Phúc Xuân
21 Xã Quyết Thắng
22 Xã Phúc Trìu
23 Xã Thịnh Đức
24 Phường Phường Tích Lương
25 Xã Tân Cương
26 Xã Cao Ngạn
27 Xã Đồng Bẩm
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật