Thành phố Thái Bình có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Thái Bình là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Thái Bình. Thành phố Thái Bình có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã, 10 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Lê Hồng Phong
2 Phường Phường Bồ Xuyên
3 Phường Phường Đề Thám
4 Phường Phường Kỳ Bá
5 Phường Phường Quang Trung
6 Phường Phường Phú Khánh
7 Phường Phường Tiền Phong
8 Phường Phường Trần Hưng Đạo
9 Phường Phường Trần Lãm
10 Xã Đông Hòa
11 Phường Phường Hoàng Diệu
12 Xã Phú Xuân
13 Xã Vũ Phúc
14 Xã Vũ Chính
15 Xã Đông Mỹ
16 Xã Đông Thọ
17 Xã Vũ Đông
18 Xã Vũ Lạc
19 Xã Tân Bình
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật