Thành phố Sông Công có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Sông Công là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Sông Công có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 4 Xã, 7 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Lương Sơn
2 Phường Phường Lương Châu
3 Phường Phường Mỏ Chè
4 Phường Phường Cải Đan
5 Phường Phường Thắng Lợi
6 Phường Phường Phố Cò
7 Xã Vinh Sơn
8 Xã Tân Quang
9 Phường Phường Bách Quang
10 Xã Bình Sơn
11 Xã Bá Xuyên
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật