Thành phố Quảng Ngãi có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Quảng Ngãi là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Quảng Ngãi. Thành phố Quảng Ngãi có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Xã, 9 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Lê Hồng Phong
2 Phường Phường Trần Phú
3 Phường Phường Quảng Phú
4 Phường Phường Nghĩa Chánh
5 Phường Phường Trần Hưng Đạo
6 Phường Phường Nguyễn Nghiêm
7 Phường Phường Nghĩa Lộ
8 Phường Phường Chánh Lộ
9 Xã Nghĩa Dũng
10 Xã Nghĩa Dõng
11 Phường Phường Trương Quang Trọng
12 Xã Tịnh Hòa
13 Xã Tịnh Kỳ
14 Xã Tịnh Thiện
15 Xã Tịnh Ấn Đông
16 Xã Tịnh Châu
17 Xã Tịnh Khê
18 Xã Tịnh Long
19 Xã Tịnh Ấn Tây
20 Xã Tịnh An
21 Xã Nghĩa Phú
22 Xã Nghĩa Hà
23 Xã Nghĩa An
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật