Thành phố Pleiku có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Pleiku là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Gia Lai. Thành phố Pleiku có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã, 14 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Yên Đỗ
2 Phường Phường Diên Hồng
3 Phường Phường Ia Kring
4 Phường Phường Hội Thương
5 Phường Phường Hội Phú
6 Phường Phường Phù Đổng
7 Phường Phường Hoa Lư
8 Phường Phường Tây Sơn
9 Phường Phường Thống Nhất
10 Phường Phường Đống Đa
11 Phường Phường Trà Bá
12 Phường Phường Thắng Lợi
13 Phường Phường Yên Thế
14 Phường Phường Chi Lăng
15 Xã Chư HDrông
16 Xã Biển Hồ
17 Xã Tân Sơn
18 Xã Trà Đa
19 Xã Chư Á
20 Xã An Phú
21 Xã Diên Phú
22 Xã Ia Kênh
23 Xã Gào
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật