Thành phố Phan Thiết có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Phan Thiết là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Bình Thuận. Thành phố Phan Thiết có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 4 Xã, 14 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Mũi Né
2 Phường Phường Hàm Tiến
3 Phường Phường Phú Hài
4 Phường Phường Phú Thủy
5 Phường Phường Phú Tài
6 Phường Phường Phú Trinh
7 Phường Phường Xuân An
8 Phường Phường Thanh Hải
9 Phường Phường Bình Hưng
10 Phường Phường Đức Nghĩa
11 Phường Phường Lạc Đạo
12 Phường Phường Đức Thắng
13 Phường Phường Hưng Long
14 Phường Phường Đức Long
15 Xã Thiện Nghiệp
16 Xã Phong Nẫm
17 Xã Tiến Lợi
18 Xã Tiến Thành
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật