Thành phố Ninh Bình có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Ninh Bình là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Ninh Bình. Thành phố Ninh Bình có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 3 Xã, 11 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Đông Thành
2 Phường Phường Tân Thành
3 Phường Phường Thanh Bình
4 Phường Phường Vân Giang
5 Phường Phường Bích Đào
6 Phường Phường Phúc Thành
7 Phường Phường Nam Bình
8 Phường Phường Nam Thành
9 Phường Phường Ninh Khánh
10 Xã Ninh Nhất
11 Xã Ninh Tiến
12 Xã Ninh Phúc
13 Phường Phường Ninh Sơn
14 Phường Phường Ninh Phong
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật