Thành phố Lạng Sơn có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Lạng Sơn là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Lạng Sơn. Thành phố Lạng Sơn có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 3 Xã, 5 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Hoàng Văn Thụ
2 Phường Phường Tam Thanh
3 Phường Phường Vĩnh Trại
4 Phường Phường Đông Kinh
5 Phường Phường Chi Lăng
6 Xã Hoàng Đồng
7 Xã Quảng Lạc
8 Xã Mai Pha
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật