Thành phố Lai Châu có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Lai Châu là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Lai Châu. Thành phố Lai Châu có 7 đơn vị hành chính, bao gồm 2 Xã, 5 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Quyết Thắng
2 Phường Phường Tân Phong
3 Phường Phường Quyết Tiến
4 Phường Phường Đoàn Kết
5 Xã Nậm Loỏng
6 Phường Phường Đông Phong
7 Xã San Thàng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật