Thành phố Hưng Yên có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Hưng Yên là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Hưng Yên. Thành phố Hưng Yên có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 7 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Lam Sơn
2 Phường Phường Hiến Nam
3 Phường Phường An Tảo
4 Phường Phường Lê Lợi
5 Phường Phường Minh Khai
6 Phường Phường Quang Trung
7 Phường Phường Hồng Châu
8 Xã Trung Nghĩa
9 Xã Liên Phương
10 Xã Hồng Nam
11 Xã Quảng Châu
12 Xã Bảo Khê
13 Xã Phú Cường
14 Xã Hùng Cường
15 Xã Phương Chiểu
16 Xã Tân Hưng
17 Xã Hoàng Hanh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật