Thành phố Hội An có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Hội An là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Quảng Nam. Thành phố Hội An có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 4 Xã, 9 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Minh An
2 Phường Phường Tân An
3 Phường Phường Cẩm Phô
4 Phường Phường Thanh Hà
5 Phường Phường Sơn Phong
6 Phường Phường Cẩm Châu
7 Phường Phường Cửa Đại
8 Phường Phường Cẩm An
9 Xã Cẩm Hà
10 Xã Cẩm Kim
11 Phường Phường Cẩm Nam
12 Xã Cẩm Thanh
13 Xã Tân Hiệp
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật