Thành phố Hải Dương có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Hải Dương là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Hải Dương. Thành phố Hải Dương có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 4 Xã, 17 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Cẩm Thượng
2 Phường Phường Bình Hàn
3 Phường Phường Ngọc Châu
4 Phường Phường Nhị Châu
5 Phường Phường Quang Trung
6 Phường Phường Nguyễn Trãi
7 Phường Phường Phạm Ngũ Lão
8 Phường Phường Trần Hưng Đạo
9 Phường Phường Trần Phú
10 Phường Phường Thanh Bình
11 Phường Phường Tân Bình
12 Phường Phường Lê Thanh Nghị
13 Phường Phường Hải Tân
14 Phường Phường Tứ Minh
15 Phường Phường Việt Hoà
16 Phường Phường Ái Quốc
17 Xã An Châu
18 Xã Thượng Đạt
19 Xã Nam Đồng
20 Phường Phường Thạch Khôi
21 Xã Tân Hưng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật