Thành phố Hà Tĩnh có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Hà Tĩnh là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Hà Tĩnh. Thành phố Hà Tĩnh có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 6 Xã, 10 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Trần Phú
2 Phường Phường Nam Hà
3 Phường Phường Bắc Hà
4 Phường Phường Nguyễn Du
5 Phường Phường Tân Giang
6 Phường Phường Đại Nài
7 Phường Phường Hà Huy Tập
8 Xã Thạch Trung
9 Phường Phường Thạch Quý
10 Phường Phường Thạch Linh
11 Phường Phường Văn Yên
12 Xã Thạch Hạ
13 Xã Thạch Môn
14 Xã Thạch Đồng
15 Xã Thạch Hưng
16 Xã Thạch Bình
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật