Thành phố Điện Biên Phủ có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Điện Biên Phủ là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Điện Biên. Thành phố Điện Biên Phủ có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 2 Xã, 7 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Noong Bua
2 Phường Phường Him Lam
3 Phường Phường Thanh Bình
4 Phường Phường Tân Thanh
5 Phường Phường Mường Thanh
6 Phường Phường Nam Thanh
7 Phường Phường Thanh Trường
8 Xã Tà Lèng
9 Xã Thanh Minh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật