Thành phố Cam Ranh có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Cam Ranh là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Khánh Hòa. Thành phố Cam Ranh có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 6 Xã, 9 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Cam Nghĩa
2 Phường Phường Cam Phúc Bắc
3 Phường Phường Cam Phúc Nam
4 Phường Phường Cam Lộc
5 Phường Phường Cam Phú
6 Phường Phường Ba Ngòi
7 Phường Phường Cam Thuận
8 Phường Phường Cam Lợi
9 Phường Phường Cam Linh
10 Xã Cam Thành Nam
11 Xã Cam Phước Đông
12 Xã Cam Thịnh Tây
13 Xã Cam Thịnh Đông
14 Xã Cam Lập
15 Xã Cam Bình
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật