Thành phố Bảo Lộc có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Bảo Lộc là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Lâm Đồng. Thành phố Bảo Lộc có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 5 Xã, 6 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Lộc Phát
2 Phường Phường Lộc Tiến
3 Phường Phường 2
4 Phường Phường 1
5 Phường Phường B'lao
6 Phường Phường Lộc Sơn
7 Xã Đạm Bri
8 Xã Lộc Thanh
9 Xã Lộc Nga
10 Xã Lộc Châu
11 Xã Đại Lào
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật