Thành phố Bắc Giang có bao nhiêu Xã, Phường

Thành phố Bắc Giang là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Bắc Giang. Thành phố Bắc Giang có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 6 Xã, 10 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Thọ Xương
2 Phường Phường Trần Nguyên Hãn
3 Phường Phường Ngô Quyền
4 Phường Phường Hoàng Văn Thụ
5 Phường Phường Trần Phú
6 Phường Phường Mỹ Độ
7 Phường Phường Lê Lợi
8 Xã Song Mai
9 Phường Phường Xương Giang
10 Phường Phường Đa Mai
11 Phường Phường Dĩnh Kế
12 Xã Dĩnh Trì
13 Xã Tân Mỹ
14 Xã Đồng Sơn
15 Xã Tân Tiến
16 Xã Song Khê
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật