Quận Thanh Xuân có bao nhiêu Phường

Quận Thanh Xuân là một Quận trực thuộc Thành phố Hà Nội. Quận Thanh Xuân có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Nhân Chính
2 Phường Phường Thượng Đình
3 Phường Phường Khương Trung
4 Phường Phường Khương Mai
5 Phường Phường Thanh Xuân Trung
6 Phường Phường Phương Liệt
7 Phường Phường Hạ Đình
8 Phường Phường Khương Đình
9 Phường Phường Thanh Xuân Bắc
10 Phường Phường Thanh Xuân Nam
11 Phường Phường Kim Giang
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật