Quận Thanh Khê có bao nhiêu Phường

Quận Thanh Khê là một Quận trực thuộc Thành phố Đà Nẵng. Quận Thanh Khê có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Tam Thuận
2 Phường Phường Thanh Khê Tây
3 Phường Phường Thanh Khê Đông
4 Phường Phường Xuân Hà
5 Phường Phường Tân Chính
6 Phường Phường Chính Gián
7 Phường Phường Vĩnh Trung
8 Phường Phường Thạc Gián
9 Phường Phường An Khê
10 Phường Phường Hòa Khê
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật