Quận Tây Hồ có bao nhiêu Phường

Quận Tây Hồ là một Quận trực thuộc Thành phố Hà Nội. Quận Tây Hồ có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Phú Thượng
2 Phường Phường Nhật Tân
3 Phường Phường Tứ Liên
4 Phường Phường Quảng An
5 Phường Phường Xuân La
6 Phường Phường Yên Phụ
7 Phường Phường Bưởi
8 Phường Phường Thụy Khuê
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật