Quận Sơn Trà có bao nhiêu Phường

Quận Sơn Trà là một Quận trực thuộc Thành phố Đà Nẵng. Quận Sơn Trà có 7 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Thọ Quang
2 Phường Phường Nại Hiên Đông
3 Phường Phường Mân Thái
4 Phường Phường An Hải Bắc
5 Phường Phường Phước Mỹ
6 Phường Phường An Hải Tây
7 Phường Phường An Hải Đông
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật