Quận Liên Chiểu có bao nhiêu Phường

Quận Liên Chiểu là một Quận trực thuộc Thành phố Đà Nẵng. Quận Liên Chiểu có 5 đơn vị hành chính, bao gồm 5 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Hòa Hiệp Bắc
2 Phường Phường Hòa Hiệp Nam
3 Phường Phường Hòa Khánh Bắc
4 Phường Phường Hòa Khánh Nam
5 Phường Phường Hòa Minh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật