Quận Hoàng Mai có bao nhiêu Phường

Quận Hoàng Mai là một Quận trực thuộc Thành phố Hà Nội. Quận Hoàng Mai có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Thanh Trì
2 Phường Phường Vĩnh Hưng
3 Phường Phường Định Công
4 Phường Phường Mai Động
5 Phường Phường Tương Mai
6 Phường Phường Đại Kim
7 Phường Phường Tân Mai
8 Phường Phường Hoàng Văn Thụ
9 Phường Phường Giáp Bát
10 Phường Phường Lĩnh Nam
11 Phường Phường Thịnh Liệt
12 Phường Phường Trần Phú
13 Phường Phường Hoàng Liệt
14 Phường Phường Yên Sở
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật