Quận Hoàn Kiếm có bao nhiêu Phường

Quận Hoàn Kiếm là một Quận trực thuộc Thành phố Hà Nội. Quận Hoàn Kiếm có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 18 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Phúc Tân
2 Phường Phường Đồng Xuân
3 Phường Phường Hàng Mã
4 Phường Phường Hàng Buồm
5 Phường Phường Hàng Đào
6 Phường Phường Hàng Bồ
7 Phường Phường Cửa Đông
8 Phường Phường Lý Thái Tổ
9 Phường Phường Hàng Bạc
10 Phường Phường Hàng Gai
11 Phường Phường Chương Dương Độ
12 Phường Phường Hàng Trống
13 Phường Phường Cửa Nam
14 Phường Phường Hàng Bông
15 Phường Phường Tràng Tiền
16 Phường Phường Trần Hưng Đạo
17 Phường Phường Phan Chu Trinh
18 Phường Phường Hàng Bài
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật