Quận Cầu Giấy có bao nhiêu Phường

Quận Cầu Giấy là một Quận trực thuộc Thành phố Hà Nội. Quận Cầu Giấy có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Nghĩa Đô
2 Phường Phường Nghĩa Tân
3 Phường Phường Mai Dịch
4 Phường Phường Dịch Vọng
5 Phường Phường Dịch Vọng Hậu
6 Phường Phường Quan Hoa
7 Phường Phường Yên Hoà
8 Phường Phường Trung Hoà
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật