Quận Ba Đình có bao nhiêu Phường

Quận Ba Đình là một Quận trực thuộc Thành phố Hà Nội. Quận Ba Đình có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Phúc Xá
2 Phường Phường Trúc Bạch
3 Phường Phường Vĩnh Phúc
4 Phường Phường Cống Vị
5 Phường Phường Liễu Giai
6 Phường Phường Nguyễn Trung Trực
7 Phường Phường Quán Thánh
8 Phường Phường Ngọc Hà
9 Phường Phường Điện Biên
10 Phường Phường Đội Cấn
11 Phường Phường Ngọc Khánh
12 Phường Phường Kim Mã
13 Phường Phường Giảng Võ
14 Phường Phường Thành Công
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật