Huyện Yên Thủy có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Thủy là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hoà Bình. Huyện Yên Thủy có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Hàng Trạm
2 Xã Lạc Sỹ
3 Xã Lạc Hưng
4 Xã Lạc Lương
5 Xã Bảo Hiệu
6 Xã Đa Phúc
7 Xã Hữu Lợi
8 Xã Lạc Thịnh
9 Xã Yên Lạc
10 Xã Đoàn Kết
11 Xã Phú Lai
12 Xã Yên Trị
13 Xã Ngọc Lương
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật