Huyện Yên Mỹ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Mỹ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hưng Yên. Huyện Yên Mỹ có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 16 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Yên Mỹ
2 Xã Giai Phạm
3 Xã Nghĩa Hiệp
4 Xã Đồng Than
5 Xã Ngọc Long
6 Xã Liêu Xá
7 Xã Hoàn Long
8 Xã Tân Lập
9 Xã Thanh Long
10 Xã Yên Phú
11 Xã Việt Cường
12 Xã Trung Hòa
13 Xã Yên Hòa
14 Xã Minh Châu
15 Xã Trung Hưng
16 Xã Lý Thường Kiệt
17 Xã Tân Việt
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật