Huyện Yên Bình có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Bình là một Huyện trực thuộc Tỉnh Yên Bái. Huyện Yên Bình có 26 đơn vị hành chính, bao gồm 24 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Văn Lãng
2 Thị trấn Thị trấn Yên Bình
3 Thị trấn Thị trấn Thác Bà
4 Xã Xuân Long
5 Xã Tích Cốc
6 Xã Cảm Nhân
7 Xã Ngọc Chấn
8 Xã Tân Nguyên
9 Xã Phúc Ninh
10 Xã Bảo Ái
11 Xã Mỹ Gia
12 Xã Xuân Lai
13 Xã Mông Sơn
14 Xã Cảm Ân
15 Xã Yên Thành
16 Xã Tân Hương
17 Xã Phúc An
18 Xã Bạch Hà
19 Xã Vũ Linh
20 Xã Đại Đồng
21 Xã Vĩnh Kiên
22 Xã Yên Bình
23 Xã Thịnh Hưng
24 Xã Hán Đà
25 Xã Phú Thịnh
26 Xã Đại Minh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật