Huyện Xín Mần có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Xín Mần là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Giang. Huyện Xín Mần có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 18 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Cốc Pài
2 Xã Nàn Xỉn
3 Xã Bản Díu
4 Xã Chí Cà
5 Xã Xín Mần
6 Xã Trung Thịnh
7 Xã Thèn Phàng
8 Xã Ngán Chiên
9 Xã Pà Vầy Sủ
10 Xã Cốc Rế
11 Xã Thu Tà
12 Xã Nàn Ma
13 Xã Tả Nhìu
14 Xã Bản Ngò
15 Xã Chế Là
16 Xã Nấm Dẩn
17 Xã Quảng Nguyên
18 Xã Nà Chì
19 Xã Khuôn Lùng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật