Huyện Vũ Thư có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Vũ Thư là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thái Bình. Huyện Vũ Thư có 30 đơn vị hành chính, bao gồm 29 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Vũ Thư
2 Xã Hồng Lý
3 Xã Đồng Thanh
4 Xã Xuân Hòa
5 Xã Hiệp Hòa
6 Xã Phúc Thành
7 Xã Tân Phong
8 Xã Song Lãng
9 Xã Tân Hòa
10 Xã Việt Hùng
11 Xã Minh Lãng
12 Xã Minh Khai
13 Xã Dũng Nghĩa
14 Xã Minh Quang
15 Xã Tam Quang
16 Xã Tân Lập
17 Xã Bách Thuận
18 Xã Tự Tân
19 Xã Song An
20 Xã Trung An
21 Xã Vũ Hội
22 Xã Hòa Bình
23 Xã Nguyên Xá
24 Xã Việt Thuận
25 Xã Vũ Vinh
26 Xã Vũ Đoài
27 Xã Vũ Tiến
28 Xã Vũ Vân
29 Xã Duy Nhất
30 Xã Hồng Phong
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật