Huyện Vụ Bản có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Vụ Bản là một Huyện trực thuộc Tỉnh Nam Định. Huyện Vụ Bản có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Gôi
2 Xã Minh Thuận
3 Xã Hiển Khánh
4 Xã Tân Khánh
5 Xã Hợp Hưng
6 Xã Đại An
7 Xã Tân Thành
8 Xã Cộng Hòa
9 Xã Trung Thành
10 Xã Quang Trung
11 Xã Minh Tân
12 Xã Liên Bảo
13 Xã Thành Lợi
14 Xã Kim Thái
15 Xã Liên Minh
16 Xã Đại Thắng
17 Xã Tam Thanh
18 Xã Vĩnh Hào
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật