Huyện Võ Nhai có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Võ Nhai là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thái Nguyên. Huyện Võ Nhai có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Đình Cả
2 Xã Sảng Mộc
3 Xã Nghinh Tường
4 Xã Thần Xa
5 Xã Vũ Chấn
6 Xã Thượng Nung
7 Xã Phú Thượng
8 Xã Cúc Đường
9 Xã La Hiên
10 Xã Lâu Thượng
11 Xã Tràng Xá
12 Xã Phương Giao
13 Xã Liên Minh
14 Xã Dân Tiến
15 Xã Bình Long
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật