Huyện Vĩnh Bảo có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Vĩnh Bảo là một Huyện trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Huyện Vĩnh Bảo có 30 đơn vị hành chính, bao gồm 29 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Vĩnh Bảo
2 Xã Dũng Tiến
3 Xã Giang Biên
4 Xã Thắng Thuỷ
5 Xã Trung Lập
6 Xã Việt Tiến
7 Xã Vĩnh An
8 Xã Vĩnh Long
9 Xã Hiệp Hoà
10 Xã Hùng Tiến
11 Xã An Hoà
12 Xã Tân Hưng
13 Xã Tân Liên
14 Xã Nhân Hoà
15 Xã Tam Đa
16 Xã Hưng Nhân
17 Xã Vinh Quang
18 Xã Đồng Minh
19 Xã Thanh Lương
20 Xã Liên Am
21 Xã Lý Học
22 Xã Tam Cường
23 Xã Hoà Bình
24 Xã Tiền Phong
25 Xã Vĩnh Phong
26 Xã Cộng Hiền
27 Xã Cao Minh
28 Xã Cổ Am
29 Xã Vĩnh Tiến
30 Xã Trấn Dương
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật