Huyện Vị Xuyên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Vị Xuyên là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Giang. Huyện Vị Xuyên có 24 đơn vị hành chính, bao gồm 22 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Kim Thạch
2 Xã Phú Linh
3 Xã Kim Linh
4 Thị trấn Thị trấn Vị Xuyên
5 Thị trấn Thị trấn Nông Trường Việt Lâm
6 Xã Minh Tân
7 Xã Thuận Hoà
8 Xã Tùng Bá
9 Xã Thanh Thủy
10 Xã Thanh Đức
11 Xã Phong Quang
12 Xã Xín Chải
13 Xã Phương Tiến
14 Xã Lao Chải
15 Xã Cao Bồ
16 Xã Đạo Đức
17 Xã Thượng Sơn
18 Xã Linh Hồ
19 Xã Quảng Ngần
20 Xã Việt Lâm
21 Xã Ngọc Linh
22 Xã Ngọc Minh
23 Xã Bạch Ngọc
24 Xã Trung Thành
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật