Huyện Văn Lãng có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Văn Lãng là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lạng Sơn. Huyện Văn Lãng có 20 đơn vị hành chính, bao gồm 19 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Na Sầm
2 Xã Trùng Khánh
3 Xã Tân Việt
4 Xã Bắc La
5 Xã Thụy Hùng
6 Xã Trùng Quán
7 Xã Tân Tác
8 Xã An Hùng
9 Xã Thanh Long
10 Xã Hội Hoan
11 Xã Tân Lang
12 Xã Hoàng Việt
13 Xã Gia Miễn
14 Xã Thành Hòa
15 Xã Tân Thanh
16 Xã Nam La
17 Xã Tân Mỹ
18 Xã Hồng Thái
19 Xã Hoàng Văn Thụ
20 Xã Nhạc Kỳ
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật