Huyện Vân Hồ có bao nhiêu Xã

Huyện Vân Hồ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Sơn La. Huyện Vân Hồ có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Suối Bàng
2 Xã Song Khủa
3 Xã Liên Hoà
4 Xã Tô Múa
5 Xã Mường Tè
6 Xã Chiềng Khoa
7 Xã Mường Men
8 Xã Quang Minh
9 Xã Vân Hồ
10 Xã Lóng Luông
11 Xã Chiềng Yên
12 Xã Chiềng Xuân
13 Xã Xuân Nha
14 Xã Tân Xuân
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật