Huyện Văn Giang có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Văn Giang là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hưng Yên. Huyện Văn Giang có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Văn Giang
2 Xã Xuân Quan
3 Xã Cửu Cao
4 Xã Phụng Công
5 Xã Nghĩa Trụ
6 Xã Long Hưng
7 Xã Vĩnh Khúc
8 Xã Liên Nghĩa
9 Xã Tân Tiến
10 Xã Thắng Lợi
11 Xã Mễ Sở
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật