Huyện Vân Đồn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Vân Đồn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Ninh. Huyện Vân Đồn có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Cái Rồng
2 Xã Đài Xuyên
3 Xã Bình Dân
4 Xã Vạn Yên
5 Xã Minh Châu
6 Xã Đoàn Kết
7 Xã Hạ Long
8 Xã Đông Xá
9 Xã Bản Sen
10 Xã Thắng Lợi
11 Xã Quan Lạn
12 Xã Ngọc Vừng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật