Huyện Văn Bàn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Văn Bàn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lào Cai. Huyện Văn Bàn có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 22 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Khánh Yên
2 Xã Văn Sơn
3 Xã Võ Lao
4 Xã Sơn Thuỷ
5 Xã Nậm Mả
6 Xã Tân Thượng
7 Xã Nậm Rạng
8 Xã Nậm Chầy
9 Xã Tân An
10 Xã Khánh Yên Thượng
11 Xã Nậm Xé
12 Xã Dần Thàng
13 Xã Chiềng Ken
14 Xã Làng Giàng
15 Xã Hoà Mạc
16 Xã Khánh Yên Trung
17 Xã Khánh Yên Hạ
18 Xã Dương Quỳ
19 Xã Nậm Tha
20 Xã Minh Lương
21 Xã Thẩm Dương
22 Xã Liêm Phú
23 Xã Nậm Xây
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật