Huyện Tuy Phước có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tuy Phước là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bình Định. Huyện Tuy Phước có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tuy Phước
2 Thị trấn Thị trấn Diêu Trì
3 Xã Phước Thắng
4 Xã Phước Hưng
5 Xã Phước Quang
6 Xã Phước Hòa
7 Xã Phước Sơn
8 Xã Phước Hiệp
9 Xã Phước Lộc
10 Xã Phước Nghĩa
11 Xã Phước Thuận
12 Xã Phước An
13 Xã Phước Thành
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật