Huyện Tuy Phong có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tuy Phong là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bình Thuận. Huyện Tuy Phong có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Liên Hương
2 Thị trấn Thị trấn Phan Rí Cửa
3 Xã Phan Dũng
4 Xã Phong Phú
5 Xã Vĩnh Hảo
6 Xã Vĩnh Tân
7 Xã Phú Lạc
8 Xã Phước Thể
9 Xã Hòa Minh
10 Xã Chí Công
11 Xã Bình Thạnh
12 Xã Hòa Phú
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật