Huyện Tủa Chùa có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tủa Chùa là một Huyện trực thuộc Tỉnh Điện Biên. Huyện Tủa Chùa có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tủa Chùa
2 Xã Huổi Só
3 Xã Xín Chải
4 Xã Tả Sìn Thàng
5 Xã Lao Xả Phình
6 Xã Tả Phìn
7 Xã Tủa Thàng
8 Xã Trung Thu
9 Xã Sính Phình
10 Xã Sáng Nhè
11 Xã Mường Đun
12 Xã Mường Báng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật