Huyện Tiên Lữ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tiên Lữ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hưng Yên. Huyện Tiên Lữ có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Vương
2 Xã Hưng Đạo
3 Xã Ngô Quyền
4 Xã Nhật Tân
5 Xã Dị Chế
6 Xã Lệ Xá
7 Xã An Viên
8 Xã Đức Thắng
9 Xã Trung Dũng
10 Xã Hải Triều
11 Xã Thủ Sỹ
12 Xã Thiện Phiến
13 Xã Thụy Lôi
14 Xã Cương Chính
15 Xã Minh Phương
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật