Huyện Tiên Du có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tiên Du là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Ninh. Huyện Tiên Du có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Lim
2 Xã Phú Lâm
3 Xã Nội Duệ
4 Xã Liên Bão
5 Xã Hiên Vân
6 Xã Hoàn Sơn
7 Xã Lạc Vệ
8 Xã Việt Đoàn
9 Xã Phật Tích
10 Xã Tân Chi
11 Xã Đại Đồng
12 Xã Tri Phương
13 Xã Minh Đạo
14 Xã Cảnh Hưng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật